Pečujte o své tělo

Vaše tělo masáž ocení

Dá se jistě bez nadsázky říci, že co kout naší zeměkoule, to tamní tradiční masáž. A je velmi zajímavé porovnávat jednotlivé zvyklosti a tradice, vyzkoušet vícerodruhů masáží, možná si oblíbíte například masáže z Havaje, Japonska, Srí Lanky či Indie.

Dopřejte svému tělu masáž

Tradiční havajské masáže jménem Lomi-Lomi-Nui je masáž prováděna původně v místních církevních podmínkách. Je to skutečně zajímavé srovnání, těžko bychom si toto v našich podmínkách asi představili, že by evropští kněží prováděli masáž při důležitých církevních procesech.

Havajská Lomi-Lomi-Nui

Jak bylo již zmíněno, zde více než jinde platí jiný kraj jiný mrav. Jednak si jistě neumíme představit naše církevní hodnostáře, kterak provádějí masáže v rámci církevních obřadů, rovněž jen velmi stěží si představíme, kterak tančí za zvuků taneční hudby. Na Havaji však na tomto není nikomu nic divného.