Zhotovíme 3D vizualizaci

.

zimní zahrady by měly s domem tvořit kompletní celek, neměly by být v jiném stylu. Realizace bývá většinou dodatečná, až za několik let po dostavění domu. Většině lidí totiž takové místo v domě velice chybí, nebo v domě stavby domu neměli dostatek financí.
Nejlepší situace je samozřejmě tehdy, pokud je realizace zimní zahrady již součástí původního projektu a výstavby domu. Pak jde o nejlepší zkoncipování do domu jako harmonického celku. Ovšem tato ideální situace nastává opravdu málokdy.

.

Dodatečná výstavba

Pokud se realizace zimní zahrady provádí až dodatečně,přináší to i řadu problémů. Někdy pak není snadné dodržet přesně předpisy a pokyny stanovené výrobci konstrukcí. Jedná se například o minimální vhodný sklon střechy a další prvky.

Ohodnoťte příspěvek
.